Ledarens A och O

Ledarens A och O

En av de frågor vi ställer er, våra kandidater under en intervju är hur ni vill att en ledare ska vara. Övergripande märker vi att de ledare som uppskattas mest är de som är prestigelösa och visar ett personligt engagemang. Här sätter vi fokus på resterande topp sju egenskaper hos en ledare:

  1. Förmåga att delegera. De allra flesta av er önskar en ledare som har förmåga att lämna över en uppgift utan att gå in och peta i de små detaljerna, så kallat mikrostyre. Det handlar helt enkelt om att ledare anställer folk utifrån förtroende för personens kompetens.
  2. Transparens. Att vara transparent som ledare handlar inte om att berätta allt för alla hela tiden. Det handlar i stället om att inte dra in alla beslut i mörka vrår. Att vara öppen med exempelvis beslut och bolagets ekonomi bygger förtroende och gynnar lojalitet. Det ger mer i längden.
  3. Lyhörd. Alla ni, i stort sett varenda en, har nämnt lyhört ledarskap som en av de viktigaste egenskaper hos sin chef. Att bli sedd och hörd är med andra ord A och O. Här finns den chefen som vägleder och utmanar en. En ledare med ett coachande förhållningssätt.
  4. Tillit. Vem vill inte ha förtroende och vem vill inte känna förtroende? Många av de kandidater som söker sig till oss vill komma till ett bolag där ens kvalitéer tas om hand och uppskattas. Man vill bli sedd och betrodd sin kompetens helt enkelt. Genom det byggs också förtroende vice versa.
  5. Personlig. Personligt ledarskap handlar om att inte ta sig själv på för stort allvar. Att kunna bjuda på sig själv utan att man behöver bli privat. För våra kandidater handlar det om att känna sig nära sina ledare och att ledarskapet är prestigelöst.
  6. Engagerad. En ledare som visar engagemang svarar på mejl, ringer tillbaka på missade samtal och visa engagemang i gemensamma affärer. Ett sätt att visa engagemang är att bygga mål kring varför och drivkraft i stället för enbart vad och KPI:er.
  7. Tydlighet. Våra kandidater vill ha ledare som är tydliga i sina krav och som inte ändrar sina krav på impuls. På samma sätt ska målen vara tydliga och tillgängliga. Det ska också – givetvis – vara nåbara mål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *